Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla


Široká veřejnost si pod pojmem tepelné čerpadlo představuje technologické zařízení, které čerpá teplo ze zemního vrtu, vody nebo vzduchu a tuto energii převádí do otopné vody v síti ústředního vytápění.

Dnes vyráběné klimatizační jednotky, které v minulosti sloužily pouze na chlazení, výrobci vybavili reverzním ventilem, který se jednoduchým způsobem pomocí ovladače, přepne do režimu „TOPIT“ a otočí se tak chod jednotky, která potom dokáže přenášet teplo z venkovního prostředí do budovy.

Přenesené teplo je vůči spotřebované elektrické energii v ideálním případě v poměru až 4,5:1 ( v závislosti na výši venkovní teploty).Nespornou výhodou tohoto jednoduchého systému, kdy za pomocí ventilátoru vnitřní jednotky proudí teplý vzduch (až +50°C ) do místnosti, je oproti klasickému topení rychlost oteplení prostoru, filtrace vzduchu ( zabudován i elektrostatický filtr) a téměř vyrovnané teploty vzduchu (i podlahy) v celém prostoru.

Multifunkčnost zařízení spočívá nejen v chlazení nebo topení, ale také ve funkci čističky vzduchu.

Tento systém tepelného čerpadla (vzduch-vzduch) je s ohledem na nejvyšší výhodnost provozu (COP) prakticky předurčen k použití v přechodných obdobích, kdy vnější teploty neklesnou natrvalo pod 0°C. Systém samozřejmě umí topit až do teploty vnějšího prostředí -15°C , ale COP není již tak příznivé jako v nadnulových teplotách.

Pro zákazníka je cenově nejdostupnější a má výhodu krátké doby návratnosti investice.

Montáž systému lze provádět i po dokončení stavebních úprav budovy.