Multisplit

Multisplit

Je oproti monosplitnímu systému soustava 2 a více vnitřních těles a minimálně jedné vnější jednotky. Vnitřní tělesa je možno vybrat jak dle jejich výkonu, tak i designu (barvy, tvaru a umístění). 

Tímto systémem lze jak chladit tak i topit (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch) a to s odlišnými požadavky na výši nastavených teplot v různých místnostech – nelze jen současně topit a chladit.