Monosplit

Monosplit

Je to klimatizační jednotka, která je tvořená z jedné vnitřní a jedné vnější jednotky. Obě jednotky jsou navzájem propojeny Cu potrubím o různých průměrech dle přenášeného tepelného výkonu, které je opatřeno tepelnou izolací. Komunikují pomocí ovládacího kabelu, který jednotky navzájem spojuje. Celá sestava je variabilní. Lze vybrat jak různá tělesa, tak i jejich výbavu. Venkovní jednotku dnes výrobci prodávají v provedení INVERTOR.

Odvod kondenzátu lze provézt dvěma způsoby. Jednodušší je samospád kondenzátu, pakliže to nelze technicky zabezpečit, je nutné přistoupit k odvodu kondenzátu pomocí čerpadla.